21 май, 2015

Fantasma 🗓 🗺

Fantasma е един проект на артистите Венера Смиленова и Запрянка Василева. Той представя усещането за вътрешния свят на различните личности, изобразявайки фигури от други измерения. Тези […]