13 ноември, 2011
books and ball

Доктор на Футболистическите нáуки.

През 1994 с баща ми стояхме будни до към два-три през нощта, за да гледаме успехите на българските лъвове в САЩ. Хал хабер си нямах от […]