5 март, 2015

Откриха Хлебна къща – Пловдив

На ул. Четвърти Януари №4 (в Стария град) се откри първата в Пловдив Хлебна къща. Хлебните къщи са 2 вида: физически пространства (къщи) с традиционна пещ на […]