12 април, 2017

Голото мъжко тяло 1856 – 1944 🗓

Изложбата „Голото мъжко тяло 1856 – 1944“ е сериозен поглед върху развитието на българското изкуство от преди Освобождението до настъпилата насилствена промяна в държавната власт. Възхитителното […]