17 септември, 2011

МарияMaria

25, зъболекар 25, dentist
21 септември, 2011

ЕмилияEmiliya

28, учител    28, teacher  
2 ноември, 2011

НадеждаNadezhda

  Надежда, счетоводител   Nadezhda, accountant