26 май, 2015

Реката – начини на обитаване 🗓 🗺

На 28 май (четвъртък) от 19 ч в artnewscafe, на ул. „Отец Паисий“  38, фондация „Отворени изкуства“ организира втора за годината „Беседка за града“ с тема […]