28 ноември, 2013

PERSONA NON GRATA

ПРОТЕСТ! е темата на вербално визуалния форум PERSONA NON GRATA. Събитието е от две части – първата представлява прожекция на филма „Имам една идея“ (на Блажо […]