11 декември, 2014

ЛЕКИ ФОРМИ НА ОТКЛОНЕНИЕ

ЛЕКИ ФОРМИ НА ОТКЛОНЕНИЕ е резултат от колаборацията между ателие Арт.Е и Марий Росен като автор на поетични текстове. Срещата на поезията с порцелановите чаши води […]