2 декември, 2013

Театърът като експеримент – среща

Зимата нахлува бавно зад прозореца- тривиално, но факт. Както и тъгата с нея, пак тривиално, защото още няма сняг. За няколко стотни от секундата тъгата се […]