20 май, 2014

„Безчувствена изложба“ на Иван Мудов

Откриването на SARIEV Project Space  е белязано от „Безчувствена изложба“ на Иван Мудов. Авторът си сътрудничи с Анастас Мудов и Анастас Мудов младши. На първия етаж […]