10 април, 2014

Нирвана като…

   Лора до Яворов е картина, която пробужда кошмари в унес.   Любовни, човешки, налудничави, истерични, драматични, саркастични.   Лора и Яворов без Мина. Или с […]