29 август, 2016

Structura Chaos – Ивайло Николов 🗓 🗺

STRUCTURA CHAOS синтезира идеи на Ивайло Николов, центрирайки се в темата за стереотипите и съвременния индивид като хаотична система от противоречия и нестабилност. Идентичността се превръща […]