20 юли, 2014
Захари Георгиев

Захари Георгиев

Захари Георгиев е една от надеждите на българския спорт. Миловидното му изражение и възпитаното му поведение да не ви бъркат – момчето е машина! Учи в […]
25 юли, 2014

Zahari Georgiev

Zahari Georgiev is one of the hopes of Bulgarian sport. His comely face and brought his behavior should not confuse you – the guy is a machine! […]