16 октомври, 2011

Спрях се на пресечката на Смисъл и Щастие

[dc]П[/dc]реди няколко дни в училище ни правиха анкета, включваща над 100 въпроса, чиято цел бе да установят колко луди, агресивни и депресирани сме. Отговарях максимално честно […]