11 септември, 2014

Ден на програмиста

Hackafe честват Деня на програмиста на 13 септември. Това е интернационален професионален празник в много IT фирми, който се празнува на 256-ият (100-ният по шестнадесетичната бройна система) […]