21 март, 2016

Танцът на Тишината 🗺

Танцът на Тишината ще бъде серия от двучасови срещи, част от курс по жестомимика. Жестомимиката е езикът, чрез който нечуващите си комуникират. Език, в който всяка […]