4 април, 2015

ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРС ПЛОВДИВ / ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

ОБРАЗОВАТЕЛЕН КУРС ПЛОВДИВ е първата сесия на платформата Въведение в съвременното изкуство, 2015. Курсът е за всеки, който иска да научи повече за художниците, изложбите, музеите […]
4 април, 2015

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО?

Първата лекция от курса „Въведение в съвременното изкуство“ дава основна информация за това какво се разбира под термина „съвременно изкуство“. Говори се за основните направления и […]
16 април, 2015

В ЦЕНТЪРА Е ХУДОЖНИКЪТ

„В центъра е художникът“ е втората лекция към „Въведение в съвременното изкуство“. Темата разглежда историята на изкуството през произведенията на художниците и авторите, които променят разбиранията за […]
24 април, 2015

ПОСРЕДНИЦИТЕ В СВЕТА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 🗓 🗺

„Посредниците в света на съвременното изкуство“ е третата лекция, която е част от „Въведение в съвременното изкуство“. Весела Ножарова ще дискутира как съвременното изкуство достига до […]
21 март, 2016

Второ издание на „Въведение в съвременното изкуство“ в Пловдив 🗺

С голямо нетърпение чакаме второто издание на „Въведение в съвременното изкуство“ в Пловдив. Образователният курс ще включи пет лекции и практически занятия с водещ изкуствоведът Весела Ножарова, които […]