Когато предпочитаното ни средството за изразяване е звукът…