Фотографията е много повече от предаване на реалните факти или идеи.